Aïda SPROG

Professionel kommunikation på alle sprog

Links

www.onelook.com får du adgang til opslag i ca. 760 ordbøger med i alt godt 4 millioner opslagsord.

www.yourdictionary.com får du adgang til opslag i en lang række ordbøger og ordlister.

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da giver dig adgang til De Europæiske Fællesskabers Tidende, traktatsamlinger, lovgivning, retspraksis, parlamentsforespørgsler samt dokumenter af interesse for offentligheden.

http://iate.europa.eu er EU's database indeholdende EU-termer på alle de officielle EU-sprog.

www.eogs.dk får du bl.a. adgang til diverse love.